- Pro přihlášení do programu je nutné vyplnit přihlášku a „osobní dotazník.“

- V případě, že je nový člen BE zaměstnán v podniku, tak se vyplňuje přihláška „Přihláška BayExpert.“
- Pokud není nový člen BE zaměstnancem podniku vyplňují se dokumenty dva „Přihláška BayExpert – nezávislý konzultant“ a „Souhlas – nezávislý konzultant.“

- Řádně vyplněné a podepsané dokumenty nám prosím odešlete na adresu:

BAYER s.r.o.
Crop Science
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5


- Pro rychlejší vyřízení oskenujte dokumenty a zašlete je emailem Vašemu obchodnímu zástupci. Originály je stále nutné zaslat poštou, kdy dojde ke kontrole správnosti a jejich následnému zápisu a aktivaci.

- Kontrola přihlášky standardně trvá do dvou týdnů. V případě chybného vyplnění přihlášky je nutná její oprava a budeme Vás kontaktovat.

- Po schválení přihlášky následuje založení účtu, který je nutné aktivovat přes odkaz zaslaný na emailovou adresu uvedenou na přihlášce. Při aktivaci se současně nastavuje heslo pro přihlášení. Údaje si prosím poznamenejte pro další přihlášení.

- V případě, že uběhla doba dvou týdnů od doručení přihlášky a nemáte žádné další informace nebo Vám aktivační email nedošel, zkontrolujte přihrádku SPAM v emailu a kontaktujte svého obchodního zástupce.

- K přihlášení se používá vždy emailová adresa uvedená na přihlášce.
- V případě, že se Vám nedaří přihlásit nebo Vám nedorazil email s odkazem na změnu hesla, vždy kontaktujte svého obchodního zástupce, který Vám byl přidělen podle regionu.

- Heslo k přihlášení do účtu se poprvé nastavuje při jeho aktivaci. V případě zapomenutí lze heslo změnit přes políčko „ Zapomněli jste heslo?“ u vstupu do programu.
zapomenute heslo

- Jakákoli změna údajů na přihlášce (emailová adresa, kontaktní adresa) musí být ohlášena Bayer s.r.o. formou nové přihlášky.

- Osobní údaje poskytnuté Bayer s.r.o. jsou nutné pro doručení benefitu a jeho zdanění ze strany Bayer s.r.o.

- Přístup do účtu BayExpert obsahuje přehled Vaší celkové aktivity v programu.
Můžete si v něm zkontrolovat historii evidovaných faktur, monitoring, současný bodový stav, objednat si benefity, změnit heslo atd.

- BayExpert body platí 3 roky.

- BayExpert body získané v daném kalendářním roce mohou být přeneseny do následujících kalendářních let. Využity mohou být maximálně do konce třetího kalendářního roku následujícím po kalendářním roku, ve kterém byly členovi BE přiděleny.

- Termín dodání benefitu stanoven na 45 dní od objednání benefitu. Ve výjimečných případech, kdy by mělo dojít ke zpoždění Vás budeme kontaktovat. Více informací je k nahlédnutí v pravidlech programu na straně 7.

- Přihláška BayExpert je platná po dobu tří let od jejího podpisu a je nutné vyplnit novou přihlášku pro další účast v programu. Po době uplynutí platnosti má zákazník jeden měsíc na to, aby dodal přihlášku novou a vybral body, než bude jeho účet deaktivován.

- Benefity mohou být zdanitelným příjmem podle zákona č. 595/2003 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mohou být předmětem povinného zdravotního a sociálního pojištění podle příslušných právních předpisů.

- Objednávka mimo nabídku katalogu BayExpert není možná.

- Faktury je možné doručit několika způsoby:

- Do programu jsou evidovány pouze faktury odeslané společnosti W.A.T.C.H. do 30. listopadu daného roku. V případě nesrovnalostí doporučujeme řešit nedostatky co nejdříve.

Respektujeme vaše soukromí
BayExpert CZ potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.